Despre SOROP


Societatea Română de Ortopedie-Traumatologie Pediatrică (SOROP) este o organizație profesională, nonprofit  ce reunește specialiști interesați în dezvoltarea specialității de ortopedie-traumatologie pediatrică în România.

Asociația își propune să contribuie la dezvoltarea  medicinii, în general și a ortopediei- traumatologiei pediatrice în special prin încurajarea și promovarea internă și internațională a specialiștilor români în domeniu, încurajarea și sprijinirea cercetării științifice, uniformizarea cunoștințelor teoretice și practice prin organizarea de conferințe, cursuri, simpozioane, sprijinirea participării specialiștilor români la schimburi de experiență în țară și străinătate.